Erik van Bruggen

GZ Psycholoog

Coaching

“Coaching” is een ruim begrip geworden en is daarmee erg aan inflatie onderhevig: er wordt wel gezegd dat "de ene helft van Nederland de andere helft coacht".
Ik vind het daarom belangrijk dat:

  • er duidelijke afspraken zijn over de doelen en de manier van werken;
  • er resultaat- en oplossingsgericht wordt gewerk;
  • er een goede sfeer is; vertrouwen, veiligheid, maar ook plezier. Je moet ook een beetje om jezelf kunnen lachen!

Redenen voor coaching:

  • U heeft behoefte om eens uitgebreid te reflecteren op waar u staat. Hoe zit het met het plezier in het werk? Is er nog persoonlijke ontwikkeling? Hoe kan ik mijn persoonlijke ontwikkeling optimaliseren?
  • Er kan ook sprake zijn van een duidelijk probleem: het werk is niet leuk meer, te zwaar, te stressvol. De samenwerking met de collega's is moeizaam. Het vak is te zeer veranderd om er nog van te kunnen genieten etc.
  • loopbaanvragen- en problemen, burnout-preventie
  • En alle andere redenen die er kunnen zijn om eens goed bij uzelf stil te staan…
Oplossingsgericht coachen

Ik wil met u op zoek gaan naar de mogelijkheden om u weer verder te helpen. Daarbij is de analyse van het probleem van belang, maar nog belangrijker is het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Alleen maar problemen analyseren en bespreken levert niet zo veel op. Liever kijken naar mogelijkheden en oplossingen. De oplossingsgerichte benadering en positieve gezondheid/psychologie zijn nieuwe prettige manieren om verder te groeien en te ontwikkelen.

Praktisch

Coaching bestaat vaak uit 5-10 gesprekken van 45-50 min, de frequentie wordt in overleg bepaald.

Accreditatie

Voor huisartsen en specialisten kunnen accreditatiepunten worden aangevraagd.

Wat zijn de kosten?

Coaching duurt 60-90 min en kost gemiddeld 110,-  per uur.