Erik van Bruggen

GZ Psycholoog

Werkwijze

Na uw aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit is bijna altijd binnen een week. In dit gesprek verkennen we wat er aan de hand is, wat de problemen zijn en ook wat (nog) goed gaat. Daarna wordt er een behandelvoorstel gedaan. En die behandeling kan direct beginnen!

Mijn aanpak is positief, duidelijk, concreet en oplossingsgericht. Waar nodig onderzoeken we wat er speelt. Reflecteren, inzicht verwerven en vaardigheden aanleren zijn enkele technieken die heel veel kunnen helpen. En vooral ook zoeken naar wat wel werkt!

Behandeling

Let op; Behandelwachttijd in september 2023: 3 maanden

Let op: Vanaf 2023 geen contract met Menzis (vanwege de  eisen voor contractering)

Behandelmethoden waarmee ik werk zijn:

 • Positieve psychologie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Gedragstherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Probleemoplossende therapie
 • Mindfulness
 • ACT (Acceptance and commitment therapy)
 • Psycho-educatie
 • EFT (Emotionally focused therapy)

U kunt zich aanmelden voor

 • Angst- en spanningsklachten, fobieën

 • Depressie, somberheid, piekeren

 • Overbelasting, overspannenheid, burnout

 • Verwerking van ziekte, handicap

 • Rouwverwerking

 • Lichamelijke problemen waarvoor geen direct medische oorzaak is.

 • Dwanggedachten en -handelingen

 • Levensfaseproblematiek

 • Traumatische ervaringen