Erik van Bruggen

GZ Psycholoog

Kinderen en adoscelenten

Kinderen

Let op: helaas is het voor mij niet meer mogelijk om contracten met de gemeenten af te sluiten. Dit betekent dat jeugdzorg helaas niet meer vergoed wordt. Dit betekent dat de kosten voor eigen rekening zijn.

In overleg kan gezocht worden naar andere mogelijkheden .

Opvoeden is een uitdaging; het is constant proberen, zoeken en aanpassen. Het vraagt veel flexibiliteit en creativiteit maar ook duidelijkheid, helderheid en geduld. En daar heb je soms hulp bij nodig.

Zoeken naar wat nog wel goed gaat, oplossingen zoeken ipv problemen, kijken wat wel werkt en vaak ook even “omdenken”. Samen met u en uw kind gaan we eruit komen.

Adolescentie

De adolescentie is voor veel ouders een moeilijke fase in de opvoeding. Vaak is het voor de adolescent zelf nog veel lastiger. En soms loopt ook uw adolescent een beetje vast. Of een heleboel!

Natuurlijk komt het ook voor dat ouders een probleem hebben met de adolescent. Of de adolescent heeft een probleem met de ouders. Het is daarom belangrijk om goed uit te zoeken wie er nou eigenlijk een probleem heeft…en vooral welke oplossingen we kunnen bedenken. En als ik één ding geleerd heb afgelopen jaren, dan is het wel dat adolescenten vaak goed in staat zijn om mee te denken over oplossingen en hier ook super creatief in kunnen zijn!

Met welke problemen kunt u bij mij terecht?

U kunt bij mij terecht voor:

  • Gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Uw kind is bijvoorbeeld druk, onzeker, snel boos, somber, verdrietig, somber, angstig, legt moeilijk contact, heeft problemen met leeftijdsgenoten, heeft problemen met slapen, eten of zindelijkheid, heeft vaak hoofd- of buikpijn, heeft moeite met rouwverwerking of heeft moeite met een echtscheiding.
  • Problemen op school. Uw kind gaat niet graag naar school, is faalangstig, kan zich slecht concentreren, is hoogbegaafd of presteert niet goed.
  • Problemen in de omgang ouder (verzorger) -kind. Uw kind luistert niet, is driftig, maakt veel ruzie, vraagt veel aandacht, trekt zich terug of is te afhankelijk.
  • Problemen in de ontwikkeling van het kind:. Er is mogelijk een achterstand of stoornis, bijvoorbeeld ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum.

Werkwijze

Aanmelden

Iedereen kan zijn/haar kind/adolescent (11-18 jaar) aanmelden.
Er is altijd een verwijzing nodig. Vaak is dit de huisarts, maar het kan ook een andere zorgverlener zijn. Op de verwijzing moet het vermoeden van een stoornis worden beschreven.

Als u gescheiden bent mag ik uw kind alleen zien wanneer de andere ouder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Indien u voor uzelf als ouder een consult wilt dan kan dit zonder toestemming van de andere ouder.

De Jeugdzorg wordt vergoed door de gemeente (en niet door de zorgverzekeraar).

Na de intake zal het behandelplan met u en/of uw kind/adolescent worden besproken en natuurlijk regelmatig worden geëvalueerd. Want u wilt natuurlijk wel weten wat er gebeurd en waarom.